چیچک آکو بادامی

چیچک آکو بادامی

چيچک آکو بادامي

800 تومان

787 تومان

1.6%

 چیچک پاپوک بادام زمینی
 ( 25 گرم )

چیچک پاپوک بادام زمینی ( 25 گرم )

چيچک پاپوک بادام زميني ( 25 گرم )

500 تومان

494 تومان

1%

 آیدین شکلات گلدن شیری ( 100 گرم )

آیدین شکلات گلدن شیری ( 100 گرم )

آيدين شکلات گلدن شیری ( 100 گرم )

6000 تومان

5945 تومان

0.9%

 فرمند دراژه ریز دوقلبی ( 200 گرم )

فرمند دراژه ریز دوقلبی ( 200 گرم )

فرمند دراژه ريز دوقلبي ( 200 گرم )

5500 تومان

5450 تومان

0.9%

 دراژه تافی اینجاست مرکبات

دراژه تافی اینجاست مرکبات

دراژه تافي اينجاست مرکبات

3000 تومان

2930 تومان

2.3%

 فرمند سس شکلاتی ( 500 گرم )

فرمند سس شکلاتی ( 500 گرم )

فرمند سس شکلاتي ( 500 گرم )

8268 تومان

8160 تومان

1.3%

 قافلانکوه شکلات سنگی سوپر

قافلانکوه شکلات سنگی سوپر

قافلانکوه شکلات سنگي سوپر

6000 تومان

5929 تومان

1.1%

 قافلانکوه سوپر دراژه الوان

قافلانکوه سوپر دراژه الوان

قافلانکوه سوپر دراژه الوان

6500 تومان

6440 تومان

0.9%

 قافلانکوه تابلت شیری ( 80 گرم )

قافلانکوه تابلت شیری ( 80 گرم )

قافلانکوه تابلت شيري ( 80 گرم )

4000 تومان

3950 تومان

1.2%

 قافلانکوه سوپر شوکو دراژه

قافلانکوه سوپر شوکو دراژه

قافلانکوه سوپر شوکو دراژه

6000 تومان

5929 تومان

1.1%

 قافلانکوه دراژه سنگی گل
 ( 480 گرم )

قافلانکوه دراژه سنگی گل ( 480 گرم )

قافلانکوه دراژه سنگي گل ( 480 گرم )

14000 تومان

13770 تومان

1.6%

 قافلانکوه اسمارت درشت

قافلانکوه اسمارت درشت

قافلانکوه اسمارت درشت

5000 تومان

4943 تومان

1.1%

 قافلانکوه شکلات گلناز

قافلانکوه شکلات گلناز

قافلانکوه شکلات گلناز

14000 تومان

13840 تومان

1.1%

 قافلانکوه شکلات کاکائویی

قافلانکوه شکلات کاکائویی

قافلانکوه شکلات کاکائويي

15000 تومان

14600 تومان

2.6%

 مرداس شکلات جرقه ای ( 450 گرم )

مرداس شکلات جرقه ای ( 450 گرم )

مرداس شکلات جرقه ای ( 450 گرم )

21700 تومان

21470 تومان

1%

 شیرین عسل هیس ( 42 گرم )

شیرین عسل هیس ( 42 گرم )

شيرين عسل هيس ( 42 گرم )

1500 تومان

1492 تومان

0.5%

 شیرین عسل هیس ( 20 گرم )

شیرین عسل هیس ( 20 گرم )

شيرين عسل هيس ( 20 گرم )

700 تومان

696 تومان

0.5%

 شیرین عسل شکلات مغزدار نانی ( 17 گرم )

شیرین عسل شکلات مغزدار نانی ( 17 گرم )

شيرين عسل شکلات مغزدار ناني ( 17 گرم )

300 تومان

298 تومان

0.6%

 شونیز شکلات ( 100
گرم )

شونیز شکلات ( 100 گرم )

شونيز شکلات ( 100 گرم )

5000 تومان

4969 تومان

0.6%

 شونیز شکلات نارگیلی باربارا

شونیز شکلات نارگیلی باربارا

شونيز شکلات نارگيلي باربارا

300 تومان

295 تومان

1.6%

 شونیز تافی مغزدار نارگیلی کریستال

شونیز تافی مغزدار نارگیلی کریستال

شونيز تافي مغزدار نارگيلي کريستال

6000 تومان

5984 تومان

0.2%

 شونیز تافی مغزدار کره ای توفیس متوسط

شونیز تافی مغزدار کره ای توفیس متوسط

شونيز تافي مغزدار کره اي توفيس متوسط

2000 تومان

1985 تومان

0.7%

 شونیز تافی مغزدار متوسط
توفیس

شونیز تافی مغزدار متوسط توفیس

شونیز تافي مغزدار متوسط توفیس

1000 تومان

989 تومان

1.1%

 شونیز توفیس مخلوط

شونیز توفیس مخلوط

شونيز توفيس مخلوط

2000 تومان

1990 تومان

0.5%

 شونیز شکلات سیروان ( 38 گرم )

شونیز شکلات سیروان ( 38 گرم )

شونيز شکلات سيروان ( 38 گرم )

500 تومان

490 تومان

2%

 شونیز تافی میوه ای دورنگ طلقی بالوی

شونیز تافی میوه ای دورنگ طلقی بالوی

شونيز تافي ميوه اي دورنگ طلقي بالوي

4000 تومان

3978 تومان

0.5%

 شونیز تافی توفیس
( 150 گرم )

شونیز تافی توفیس ( 150 گرم )

شونیز تافي توفيس ( 150 گرم )

2000 تومان

1990 تومان

0.5%

 شونیز تافی مغزدار کارولین میوه ای ( 170 گرم )

شونیز تافی مغزدار کارولین میوه ای ( 170 گرم )

شونيز تافي مغزدار کارولين ميوه اي ( 170 گرم )

2000 تومان

1986 تومان

0.7%

 شونیز تافی مغزدار میوه ای دورنگ

شونیز تافی مغزدار میوه ای دورنگ

شونيز تافي مغزدار ميوه اي دورنگ

2000 تومان

1990 تومان

0.5%

 شونیز تافی نارگیلی توفیس
( 220 گرم )

شونیز تافی نارگیلی توفیس ( 220 گرم )

شونيز تافي نارگيلي توفيس ( 220 گرم )

2000 تومان

1970 تومان

1.5%

 شونیز تافی شکلاتی کوچک
نادو

شونیز تافی شکلاتی کوچک نادو

شونیز تافي شکلاتي کوچک نادو

150

150 تومان

 چیچک تابلت فندقی متوسط ( 40 گرم )

چیچک تابلت فندقی متوسط ( 40 گرم )

چيچک تابلت فندقي متوسط ( 40 گرم )

2000 تومان

1978 تومان

1.1%

 چیچک تافی فندقی ( 80 گرم )

چیچک تافی فندقی ( 80 گرم )

چيچک تافي فندقي ( 80 گرم )

1000 تومان

984 تومان

1.6%

 چیچک تافی کره ای مغزدار نارگیل ( 80 گرم )

چیچک تافی کره ای مغزدار نارگیل ( 80 گرم )

چيچک تافي کره اي مغزدار نارگيل (80 گرم )

1000 تومان

986 تومان

1.4%

 چیچک تافی مغزدار کره ای ( 135 گرم )

چیچک تافی مغزدار کره ای ( 135 گرم )

چيچک تافي مغزدار کره اي ( 135 گرم )

5000 تومان

4912 تومان

1.7%

 چیچک شکلات پاکتی شیری متوسط

چیچک شکلات پاکتی شیری متوسط

چيچک شکلات پاکتي شيري متوسط

8000 تومان

7918 تومان

1%

 چیچک شکلات پله ای سفید شیری ( 30 گرم )

چیچک شکلات پله ای سفید شیری ( 30 گرم )

چيچک شکلات پله اي سفيد شيري ( 30 گرم )

1000 تومان

989 تومان

1.1%

 چیچک شکلات پله ای شیری

چیچک شکلات پله ای شیری

چيچک شکلات پله اي شيري

1000 تومان

991 تومان

0.8%

 فرمند شوکو دراژه مخلوط کریستال ( 370 گرم )

فرمند شوکو دراژه مخلوط کریستال ( 370 گرم )

فرمند شوکو دراژه مخلوط کريستال ( 370 گرم )

25000 تومان

24800 تومان

0.8%

 قافلانکوه بنیس مستطیل
 ( 250 گرم )

قافلانکوه بنیس مستطیل ( 250 گرم )

قافلانکوه بنيس مستطيل ( 250 گرم )

14500 تومان

14330 تومان

1.1%

 قافلانکوه سوپر صخره ای

قافلانکوه سوپر صخره ای

قافلانکوه سوپر صخره اي

6500 تومان

6422 تومان

1.2%

 کامور آبنبات بدون قند ( 160 گرم )

کامور آبنبات بدون قند ( 160 گرم )

کامور آبنبات بدون قند ( 160 گرم )

10500 تومان

10270 تومان

2.1%

 مرداس شکلات تابلت 55%
( 70 گرم )

مرداس شکلات تابلت 55% ( 70 گرم )

مرداس شکلات تابلت 55% ( 70 گرم )

6000 تومان

5948 تومان

0.8%

 مرداس شکلات تابلت شیر کارامل ( 70 گرم )

مرداس شکلات تابلت شیر کارامل ( 70 گرم )

مرداس شکلات تابلت شير کارامل ( 70 گرم )

4000 تومان

3958 تومان

1%

 چیچک تابلت بادام متوسط ( 40 گرم )

چیچک تابلت بادام متوسط ( 40 گرم )

چيچک تابلت بادام متوسط ( 40 گرم )

1500 تومان

1487 تومان

0.8%

 آیدین تافی مغزدار کره ( 70 گرم )

آیدین تافی مغزدار کره ( 70 گرم )

آيدين تافي مغزدار کره ( 70 گرم )

2000 تومان

1967 تومان

1.6%

 آیدین شکلات جاستینا ( 100 گرم )

آیدین شکلات جاستینا ( 100 گرم )

آيدين شکلات جاستينا ( 100 گرم )

4000 تومان

3920 تومان

2%

 شیرین عسل تافی رورو مغزدار ( 90 گرم )

شیرین عسل تافی رورو مغزدار ( 90 گرم )

شيرين عسل تافي رورو مغزدار ( 90 گرم )

1000 تومان

996 تومان

0.4%

 کامور آبنبات بدون قند شش میوه ( 110 گرم )

کامور آبنبات بدون قند شش میوه ( 110 گرم )

کامور آبنبات بدون قند شش ميوه ( 110 گرم )

7200 تومان

7045 تومان

2.1%

 چیچک شوکوپای دوقلو کاپوچینو

چیچک شوکوپای دوقلو کاپوچینو

چيچک شوکوپاي دوقلو کاپوچينو

1000 تومان

983 تومان

1.6%

 چیچک شکلات دوقلو نارگیلی

چیچک شکلات دوقلو نارگیلی

چيچک شکلات دوقلو نارگيلي

1000 تومان

983 تومان

1.6%

 آیدین آبنبات زنجبیلی
 ( 140 گرم )

آیدین آبنبات زنجبیلی ( 140 گرم )

آيدين آبنبات زنجبيلي ( 140 گرم )

2000 تومان

1967 تومان

1.6%

 شونیز توفیس نارگیلی

شونیز توفیس نارگیلی

شونيز توفيس نارگيلي

5000 تومان

4977 تومان

0.4%

 شونیز توفیس کره ای

شونیز توفیس کره ای

شونيز توفيس کره اي

5000 تومان

4977 تومان

0.4%

 مرداس شکلات گل رز ( 12 عدد )

مرداس شکلات گل رز ( 12 عدد )

مرداس شکلات گل رز ( 12 عدد )

14000 تومان

13880 تومان

0.8%

 قافلانکوه شوکو دراژه گرد

قافلانکوه شوکو دراژه گرد

قافلانکوه شوکو دراژه گرد

14500 تومان

14065 تومان

3%

 آیدین مکث کوچک زرد تکی

آیدین مکث کوچک زرد تکی

آيدين مکث کوچک زرد تکي

115 تومان

113 تومان

1.3%

 آیدین مکث بادام زمینی متوسط تکی

آیدین مکث بادام زمینی متوسط تکی

آيدين مکث بادام زميني متوسط تکي

172 تومان

170 تومان

1.3%

 شونیز کارولین قهوه بزرگ

شونیز کارولین قهوه بزرگ

شونيز کارولين قهوه بزرگ

2000 تومان

1990 تومان

0.5%

 قافلانکوه تابلت 60%
 ( 80 گرم )

قافلانکوه تابلت 60% ( 80 گرم )

قافلانکوه تابلت 60% ( 80 گرم )

3500 تومان

3482 تومان

0.5%

 آیدین مکث دو سر پرس زرد کیفی
( 260 گرم )

آیدین مکث دو سر پرس زرد کیفی ( 260 گرم )

آيدين مکث دو سر پرس زرد کيفي (260 گرم )

7000 تومان

6875 تومان

1.7%

 شیرین عسل تافی شیری با مغز کارامل

شیرین عسل تافی شیری با مغز کارامل

شيرين عسل تافي شيري با مغز کارامل

1000 تومان

993 تومان

0.7%

 چیچک تافی کره ای ( 135 گرم )

چیچک تافی کره ای ( 135 گرم )

چيچک تافي کره اي ( 135 گرم )

2500 تومان

2462 تومان

1.5%

 ماردین آبنبات عسلی
( 130 گرم )

ماردین آبنبات عسلی ( 130 گرم )

ماردين آبنبات عسلي ( 130 گرم )

16000 تومان

15645 تومان

2.2%

 ماردین آبنبات توت فرنگی ( 130 گرم )

ماردین آبنبات توت فرنگی ( 130 گرم )

ماردين آبنبات توت فرنگي ( 130 گرم )

16000 تومان

15645 تومان

2.2%

 ماردین آبنبات سیب ترش

ماردین آبنبات سیب ترش

ماردين آبنبات سيب ترش

16000 تومان

15645 تومان

2.2%

 آیدین بن بن خامه ای متوسط ( 130 گرم )

آیدین بن بن خامه ای متوسط ( 130 گرم )

آيدين بن بن خامه اي متوسط ( 130 گرم )

2000 تومان

1989 تومان

0.5%

 مینو شکلات کادویی جعبه رسیتال ( 265 گرم )

مینو شکلات کادویی جعبه رسیتال ( 265 گرم )

مينو شکلات کادويي جعبه رسيتال ( 265 گرم )

20700

ناموجود

 مینو شکلات نارگیلی پرشین

مینو شکلات نارگیلی پرشین

مینو شکلات نارگيلي پرشين

402

ناموجود

 مینو کلاسیک آبنبات پرتقالی

مینو کلاسیک آبنبات پرتقالی

مینو کلاسيک آبنبات پرتقالي

4600

ناموجود

 مينو آبنبات مغزدار نعنا ( 300 گرم )

مينو آبنبات مغزدار نعنا ( 300 گرم )

مينو آبنبات مغزدار نعنا ( 300 گرم )

2875

ناموجود

 مینو پمپادور آبنبات میوه ( 300 گرم )

مینو پمپادور آبنبات میوه ( 300 گرم )

مینو پمپادور آبنبات ميوه ( 300 گرم )

2875

ناموجود

 مینو پمپادور آبنبات عسلی ( 300 گرم )

مینو پمپادور آبنبات عسلی ( 300 گرم )

مینو پمپادور آبنبات عسلي ( 300 گرم )

2875

ناموجود

 مینو آبنبات بن بن شیری ( 300 گرم )

مینو آبنبات بن بن شیری ( 300 گرم )

مينو آبنبات بن بن شيري ( 300 گرم )

2760

ناموجود

 مینو تافی کاکائویی ( 300 گرم )

مینو تافی کاکائویی ( 300 گرم )

مينو تافي کاکائويي ( 300 گرم )

3220

ناموجود

 مینو آبنبات ترش رسیتال
 ( 150 گرم )

مینو آبنبات ترش رسیتال ( 150 گرم )

مينو آبنبات ترش رسيتال ( 150 گرم )

5000

ناموجود

 مینو آبنبات بدون قند میوه ای رسیتال

مینو آبنبات بدون قند میوه ای رسیتال

مينو آبنبات بدون قند ميوه اي رسيتال

5000

ناموجود

 مینو آبنبات بدون قند نعناعی
 ( 60 گرم )

مینو آبنبات بدون قند نعناعی ( 60 گرم )

مينو آبنبات بدون قند نعناعي ( 60 گرم )

5000

ناموجود

 مینو مروارید پاکتی

مینو مروارید پاکتی

مینو مرواريد پاکتي

300

ناموجود

 مینو اسمارت تاملی ( 50 گرم )

مینو اسمارت تاملی ( 50 گرم )

مينو اسمارت تاملي ( 50 گرم )

250

ناموجود

 مینو مروارید لوله ای

مینو مروارید لوله ای

مينو مرواريد لوله اي

600

ناموجود

 چیچک مغزدار کوکو

چیچک مغزدار کوکو

چيچک مغزدار کوکو

300

ناموجود

 چیچک آکو فندقی

چیچک آکو فندقی

چيچک آکو فندقي

500

ناموجود

 چیچک پاپوک کاپوچینو

چیچک پاپوک کاپوچینو

چيچک پاپوک کاپوچينو

300

ناموجود

 چیچک تافی کره ای مغزدار

چیچک تافی کره ای مغزدار

چيچک تافي کره اي مغزدار

5000

ناموجود

 چیچک تافی مغزدار کاپوچینو

چیچک تافی مغزدار کاپوچینو

چيچک تافي مغزدار کاپوچينو

5000

ناموجود

 چیچک تافی مغزدار فندق

چیچک تافی مغزدار فندق

چيچک تافي مغزدار فندق

5750

ناموجود

 چیچک تافی کره ای

چیچک تافی کره ای

چيچک تافي کره اي

5000

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار نارگیلی ( 240 گرم )

آیدین تافی مغزدار نارگیلی ( 240 گرم )

آيدين تافي مغزدار نارگيلي ( 240 گرم )

5000

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار نارگیلی بزرگ

آیدین تافی مغزدار نارگیلی بزرگ

آيدين تافي مغزدار نارگيلي بزرگ

5000

ناموجود

 آیدین کارامل توت فرنگی کریستال

آیدین کارامل توت فرنگی کریستال

آيدين کارامل توت فرنگي کريستال

5750

ناموجود

 آیدین شکلات مخلوط کادویی

آیدین شکلات مخلوط کادویی

آيدين شکلات مخلوط کادويي

16100

ناموجود

 آیدین شکلات مغزدار مخلوط ( 320 گرم )

آیدین شکلات مغزدار مخلوط ( 320 گرم )

آيدين شکلات مغزدار مخلوط ( 320 گرم )

10000

ناموجود

 آیدین شکلات مغزدار کریستال ( 460 گرم )

آیدین شکلات مغزدار کریستال ( 460 گرم )

آيدين شکلات مغزدار کريستال ( 460 گرم )

15000

ناموجود

 آیدین شکلات تلخ 85%
( 100 گرم )

آیدین شکلات تلخ 85% ( 100 گرم )

آيدين شکلات تلخ 85% ( 100 گرم )

7000

ناموجود

 آیدین ترافی میوه کریستال

آیدین ترافی میوه کریستال

آيدين ترافي ميوه کريستال

6000

ناموجود

 آیدین شکلات مغزدار کوچک مکس

آیدین شکلات مغزدار کوچک مکس

آیدین شکلات مغزدار کوچک مکس

115

ناموجود

 آیدین شکلات تلخ 78%
 ( 100 گرم )

آیدین شکلات تلخ 78% ( 100 گرم )

آيدين شکلات تلخ 78% ( 100 گرم )

6000

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار جعبه کریستال ( 320 گرم )

آیدین تافی مغزدار جعبه کریستال ( 320 گرم )

آيدين تافي مغزدار جعبه کريستال ( 320 گرم )

5000

ناموجود

 آیدین شکلات آیلین 4 طعم کادویی

آیدین شکلات آیلین 4 طعم کادویی

آيدين شکلات آيلين 4 طعم کادويي

13800

ناموجود

 آیدین تافی نارگیلی کریستال پروانه

آیدین تافی نارگیلی کریستال پروانه

آيدين تافي نارگيلي کريستال پروانه

5000

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار نارگیلی ( 80 گرم )

آیدین تافی مغزدار نارگیلی ( 80 گرم )

آيدين تافي مغزدار نارگيلي ( 80 گرم )

1150

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار نارگیلی طلقی

آیدین تافی مغزدار نارگیلی طلقی

آيدين تافي مغزدار نارگيلي طلقي

6000

ناموجود

 آیدین ترافی میوه متوسط پاکتی

آیدین ترافی میوه متوسط پاکتی

آيدين ترافي ميوه متوسط پاکتي

2300

ناموجود

 آیدین ترافی میوه متوسط ( 160 گرم )

آیدین ترافی میوه متوسط ( 160 گرم )

آيدين ترافي ميوه متوسط ( 160 گرم )

2000

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار قهوه پاکتی

آیدین تافی مغزدار قهوه پاکتی

آيدين تافي مغزدار قهوه پاکتي

2300

ناموجود

 آیدین شکلات کادویی پوست ماری

آیدین شکلات کادویی پوست ماری

آيدين شکلات کادويي پوست ماري

20700

ناموجود

 آیدین تافی کره ای متوسط

آیدین تافی کره ای متوسط

آيدين تافي کره اي متوسط

2300

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار فندقی پاکتی متوسط

آیدین تافی مغزدار فندقی پاکتی متوسط

آیدین تافي مغزدار فندقي پاکتي متوسط

2300

ناموجود

 آیدین شکلات تابلت 85%
( 70 گرم )

آیدین شکلات تابلت 85% ( 70 گرم )

آيدين شکلات تابلت 85% ( 70 گرم )

3000

ناموجود

 آیدین شکلات تابلت شیری ( 70 گرم )

آیدین شکلات تابلت شیری ( 70 گرم )

آيدين شکلات تابلت شيري ( 70 گرم )

2500

ناموجود

 آیدین شکلات سفید تابلت ( 70 گرم )

آیدین شکلات سفید تابلت ( 70 گرم )

آيدين شکلات سفيد تابلت ( 70 گرم )

2500

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار کره ای کریستال ( 330 گرم )

آیدین تافی مغزدار کره ای کریستال ( 330 گرم )

آيدين تافي مغزدار کره اي کريستال ( 330 گرم )

5750

ناموجود

 آیدین تافی با مغز قهوه پاکتی ( 500 گرم )

آیدین تافی با مغز قهوه پاکتی ( 500 گرم )

آيدين تافي با مغز قهوه پاکتي ( 500 گرم )

5000

ناموجود

 آیدین شکلات مغزدار کادویی لوکس آیلین

آیدین شکلات مغزدار کادویی لوکس آیلین

آيدين شکلات مغزدار کادويي لوکس آيلين

11500

ناموجود

 آیدین آبنبات شیر قهوه کریستال

آیدین آبنبات شیر قهوه کریستال

آيدين آبنبات شير قهوه کريستال

5000

ناموجود

 آیدین تافی انواع طعم کوچک

آیدین تافی انواع طعم کوچک

آيدين تافي انواع طعم کوچک

1000

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار متوسط

آیدین تافی مغزدار متوسط

آيدين تافي مغزدار متوسط

2000

ناموجود

 آیدین شکلات تلخ با مغز تافی کادویی

آیدین شکلات تلخ با مغز تافی کادویی

آيدين شکلات تلخ با مغز تافي کادويي

11500

ناموجود

 آیدین تافی میوه مغزدار دورنگ کریستال

آیدین تافی میوه مغزدار دورنگ کریستال

آيدين تافي ميوه مغزدار دورنگ کريستال

10000

ناموجود

 آیدین شکلات مغزدار بادام زمینی کوچک ماکس

آیدین شکلات مغزدار بادام زمینی کوچک ماکس

آیدین شکلات مغزدار بادام زميني کوچک ماکس

115

ناموجود

 آیدین شکلات کادویی جرسیا ( 270 گرم )

آیدین شکلات کادویی جرسیا ( 270 گرم )

آيدين شکلات کادویي جرسيا ( 270 گرم )

20700

ناموجود

 آیدین شکلات مغزدار بادام زمینی بزرگ مکس

آیدین شکلات مغزدار بادام زمینی بزرگ مکس

آیدین شکلات مغزدار بادام زميني بزرگ مکس

230

ناموجود

 آیدین شکلات کادویی آیلین مخلوط مشکی ( 385 گرم )

آیدین شکلات کادویی آیلین مخلوط مشکی ( 385 گرم )

آيدين شکلات کادويي آيلين مخلوط مشکي ( 385 گرم )

16000

ناموجود

 آيدين شکلات توپي جعبه

آيدين شکلات توپي جعبه

آيدين شکلات توپي جعبه

10000

ناموجود

 آیدین شکلات هارد باکس کادویی

آیدین شکلات هارد باکس کادویی

آيدين شکلات هارد باکس کادويي

25300

ناموجود

 آیدین شکلات جرسیا نعناعي کادویی

آیدین شکلات جرسیا نعناعي کادویی

آيدين شکلات جرسيا نعناعي کادويي

12000

ناموجود

 آیدین شکلات لاو مخلوط کادویی ( 28 عدد )

آیدین شکلات لاو مخلوط کادویی ( 28 عدد )

آيدين شکلات لاو مخلوط کادويي ( 28 عدد ) 

19550

ناموجود

 آیدین شکلات لاو قلبی مشکی

آیدین شکلات لاو قلبی مشکی

آيدين شکلات لاو قلبي مشکي

15000

ناموجود

 آیدین شکلات طرح ترمه کادویی

آیدین شکلات طرح ترمه کادویی

آيدين شکلات طرح ترمه کادویي

15000

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار طلقی

آیدین تافی مغزدار طلقی

آيدين تافي مغزدار طلقي

6900

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار کره ای طلقی

آیدین تافی مغزدار کره ای طلقی

آيدين تافي مغزدار کره اي طلقي

7000

ناموجود

 آیدین مکث جعبه ای ( 530 گرم )

آیدین مکث جعبه ای ( 530 گرم )

آيدين مکث جعبه اي ( 530 گرم )

6900

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار نعناعي

آیدین تافی مغزدار نعناعي

آيدين تافي مغزدار نعناعي

1150

ناموجود

 آیدین شکلات کادویی تلخ و شیری با مغز فندق

آیدین شکلات کادویی تلخ و شیری با مغز فندق

آيدين شکلات کادويي تلخ و شيري با مغز فندق

20000

ناموجود

 آیدین شکلات کادویی با مغز فندق

آیدین شکلات کادویی با مغز فندق

آيدين شکلات کادويي با مغز فندق

11500

ناموجود

 آیدین شکلات هارد باکس جسیکا

آیدین شکلات هارد باکس جسیکا

آيدين شکلات هارد باکس جسيکا

23000

ناموجود

 آیدین شکلات طلایی پاپیون دار

آیدین شکلات طلایی پاپیون دار

آيدين شکلات طلايي پاپيون دار

22000

ناموجود

 آیدین شکلات کادویی تلخ و شیری

آیدین شکلات کادویی تلخ و شیری

آيدين شکلات کادويي تلخ و شيري

23000

ناموجود

 آیدین مکث طلقی استوانه ای

آیدین مکث طلقی استوانه ای

آيدين مکث طلقي استوانه اي

10350

ناموجود

 آیدین گلدن 3 طعم جعبه ای ( 600 گرم )

آیدین گلدن 3 طعم جعبه ای ( 600 گرم )

آيدين گلدن 3 طعم جعبه اي ( 600 گرم )

23000

ناموجود

 آیدین شکلات کادویی مغزدار مخلوط

آیدین شکلات کادویی مغزدار مخلوط

آيدين شکلات کادويي مغزدار مخلوط

13800

ناموجود

 آیدین ریتمیک مدادی جعبه ای

آیدین ریتمیک مدادی جعبه ای

آيدين ريتميک مدادي جعبه اي

11500

ناموجود

 آیدین شکلات آیلین مخلوط پاپیون دار

آیدین شکلات آیلین مخلوط پاپیون دار

آيدين شکلات آيلين مخلوط پاپيون دار

20700

ناموجود

 آیدین شکلات توپی کادویی لیلیوم

آیدین شکلات توپی کادویی لیلیوم

آیدین شکلات توپی کادویی لیلیوم

20000

ناموجود

 آیدین شکلات مدادی کریستال ریتمیک

آیدین شکلات مدادی کریستال ریتمیک

آيدين شکلات مدادي کريستال ريتميک

12000

ناموجود

 آیدین شکلات کریستال ماروین

آیدین شکلات کریستال ماروین

آيدين شکلات کريستال ماروين

13800

ناموجود

 آیدین شکلات دو سر پیچ کادویی

آیدین شکلات دو سر پیچ کادویی

آيدين شکلات دو سر پيچ کادویي

10350

ناموجود

 آیدین شکلات توپی پنجره دار

آیدین شکلات توپی پنجره دار

آيدين شکلات توپي پنجره دار

15000

ناموجود

 آیدین آبنبات توت فرنگی پاکتی بزرگ

آیدین آبنبات توت فرنگی پاکتی بزرگ

آيدين آبنبات توت فرنگي پاکتي بزرگ

5000

ناموجود

 آیدین جرسیا هارد باکس

آیدین جرسیا هارد باکس

آيدين جرسيا هارد باکس

12000

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار کریستال
( 320 گرم )

آیدین تافی مغزدار کریستال ( 320 گرم )

آيدين تافي مغزدار کريستال ( 320 گرم )

5750

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار کره ای ( 670 گرم )

آیدین تافی مغزدار کره ای ( 670 گرم )

آيدين تافي مغزدار کره اي ( 670 گرم )

5000

ناموجود

 آیدین شکلات شیری با مغز فندق

آیدین شکلات شیری با مغز فندق

آيدين شکلات شيري با مغز فندق

18400

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار کاکائویی

آیدین تافی مغزدار کاکائویی

آيدين تافي مغزدار کاکائويي

5000

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار نعناعي کریستالی

آیدین تافی مغزدار نعناعي کریستالی

آيدين تافي مغزدار نعناعي کريستالي

5750

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار فندق کریستال

آیدین تافی مغزدار فندق کریستال

آيدين تافي مغزدار فندق کريستال

6000

ناموجود

 آیدین تافی قهوه کریستالی

آیدین تافی قهوه کریستالی

آيدين تافي قهوه کريستالي

6000

ناموجود

 آیدین آبنبات میوه ای سیلو
( 250 گرم )

آیدین آبنبات میوه ای سیلو ( 250 گرم )

آیدین آبنبات ميوه اي سيلو ( 250 گرم )

2300

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار فندقی ( 410 گرم )

آیدین تافی مغزدار فندقی ( 410 گرم )

آيدين تافي مغزدار فندقي ( 410 گرم )

5000

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار شکلات بزرگ

آیدین تافی مغزدار شکلات بزرگ

آيدين تافي مغزدار شکلات بزرگ

5750

ناموجود

 آیدین آبنبات شیری مغزدار متوسط

آیدین آبنبات شیری مغزدار متوسط

آيدين آبنبات شيري مغزدار متوسط

2300

ناموجود

 آیدین شکلات رادین صندوقی

آیدین شکلات رادین صندوقی

آيدين شکلات رادين صندوقي

15000

ناموجود

 آیدین شکلات مدادی کریستال ( 320 گرم )

آیدین شکلات مدادی کریستال ( 320 گرم )

آيدين شکلات مدادي کريستال ( 320 گرم )

15000

ناموجود

 آیدین شکلات ریتمیک مدادی جعبه ای

آیدین شکلات ریتمیک مدادی جعبه ای

آيدين شکلات ريتميک مدادي جعبه اي

12000

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار دورنگ ( 600 گرم )

آیدین تافی مغزدار دورنگ ( 600 گرم )

آيدين تافي مغزدار دورنگ ( 600 گرم )

5000

ناموجود

 آیدین تافی میوه دورنگ مغزدار کریستال ( 450 گرم )

آیدین تافی میوه دورنگ مغزدار کریستال ( 450 گرم )

آيدين تافي ميوه دورنگ مغزدار کريستال ( 450 گرم )

5750

ناموجود

 آيدين شکلات ريتميک توپي کريستال هشت

آيدين شکلات ريتميک توپي کريستال هشت

آيدين شکلات ريتميک توپي کريستال هشت

12000

ناموجود

 آیدین شکلات تابلت گلدن ( 100 گرم )

آیدین شکلات تابلت گلدن ( 100 گرم )

آيدين شکلات تابلت گلدن ( 100 گرم )

3500

ناموجود

 آیدین شکلات مغزدار دو سر پیچ کریستال
 ( 320 گرم )

آیدین شکلات مغزدار دو سر پیچ کریستال ( 320 گرم )

آيدين شکلات مغزدار دو سر پيچ کريستال ( 320 گرم )

10000

ناموجود

 آیدین شکلات رادین جور صندوقی

آیدین شکلات رادین جور صندوقی

آيدين شکلات رادين جور صندوقي

14000

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار فندقی ( 80 گرم )

آیدین تافی مغزدار فندقی ( 80 گرم )

آيدين تافي مغزدار فندقي ( 80 گرم )

1150

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار کره ای ( 80 گرم )

آیدین تافی مغزدار کره ای ( 80 گرم )

آيدين تافي مغزدار کره اي ( 80 گرم )

1150

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار کاکائو ( 80 گرم )

آیدین تافی مغزدار کاکائو ( 80 گرم )

آيدين تافي مغزدار کاکائو ( 80 گرم )

1150

ناموجود

 آیدین افکت خرمایی روکش شکلاتی تلخ

آیدین افکت خرمایی روکش شکلاتی تلخ

آيدين افکت خرمايي روکش شکلاتي تلخ

6900

ناموجود

 آیدین شکلات توپی کریستال کادویی

آیدین شکلات توپی کریستال کادویی

آيدين شکلات توپي کريستال کادويي

20700

ناموجود

 آیدین دراژه شکلاتی شیری ( 250 گرم )

آیدین دراژه شکلاتی شیری ( 250 گرم )

آيدين دراژه شکلاتي شيري ( 250 گرم )

5750

ناموجود

 آیدین شاپ دراژه کاکائویی

آیدین شاپ دراژه کاکائویی

آيدين شاپ دراژه کاکائويي

5000

ناموجود

 آیدین تافی مغزدار کره ای کریستالی

آیدین تافی مغزدار کره ای کریستالی

آيدين تافي مغزدار کره اي کريستالي

6000

ناموجود

 آی سودا تافی شیری ( 800 گرم
)

آی سودا تافی شیری ( 800 گرم )

آي سودا تافي شيري ( 800 گرم )

9775

ناموجود

 آی سودا تافی میوه ای ( 800 گرم
)

آی سودا تافی میوه ای ( 800 گرم )

آي سودا تافي ميوه اي ( 800 گرم )

8500

ناموجود

 آیدین شکلات با مغز فندق و قهوه نقره ای آیلین ( 600 گرم )

آیدین شکلات با مغز فندق و قهوه نقره ای آیلین ( 600 گرم )

آیدین شکلات با مغز فندق و قهوه نقره ای آيلين ( 600 گرم )

18000

ناموجود

 آیدین شکلات تلخ با مغز کارامل آیلین ( 600 گرم )

آیدین شکلات تلخ با مغز کارامل آیلین ( 600 گرم )

آیدین شکلات تلخ با مغز کارامل آيلين ( 600 گرم )

20700

ناموجود

 آی سودا کوکوماکس ( 500 گرم
)

آی سودا کوکوماکس ( 500 گرم )

آي سودا کوکوماکس ( 500 گرم )

13800

ناموجود

 آی سودا شکلات تلخ 76%

آی سودا شکلات تلخ 76%

آي سودا شکلات تلخ 76%

18400

ناموجود

 آی سودا شکلات سلکشن 76%

آی سودا شکلات سلکشن 76%

آي سودا شکلات سلکشن 76%

16100

ناموجود

 آی سودا کرم تیوپی ( 35 گرم
)

آی سودا کرم تیوپی ( 35 گرم )

آي سودا کرم تيوپي ( 35 گرم )

1150

ناموجود

 آی سودا شکلات شیری ( 850 گرم
)

آی سودا شکلات شیری ( 850 گرم )

آي سودا شکلات شيري ( 850 گرم )

22425

ناموجود

 آی سودا شکلات شیری ستاره

آی سودا شکلات شیری ستاره

آي سودا شکلات شيري ستاره

9900

ناموجود

 آی سودا شکلات کوکوماکس

آی سودا شکلات کوکوماکس

آي سودا شکلات کوکوماکس

18400

ناموجود

 فرمند شکلات کادویی آکالیفا ( 200 گرم )

فرمند شکلات کادویی آکالیفا ( 200 گرم )

فرمند شکلات کادويي آکاليفا ( 200 گرم )

13800

ناموجود

 فرمند شکلات ویولتا کادویی ( 300 گرم )

فرمند شکلات ویولتا کادویی ( 300 گرم )

فرمند شکلات ويولتا کادويي ( 300 گرم ) 

13800

ناموجود

 فرمند تابلت گالار دوشیری ( 23 گرم )

فرمند تابلت گالار دوشیری ( 23 گرم )

فرمند تابلت گالار دوشيري ( 23 گرم )

1000

ناموجود

 فرمند تافی شیری ( 430 گرم )

فرمند تافی شیری ( 430 گرم )

فرمند تافي شيري ( 430 گرم )

4500

ناموجود

 فرمند تافی کره ای ( 430 گرم )

فرمند تافی کره ای ( 430 گرم )

فرمند تافي کره اي ( 430 گرم )

4500

ناموجود

 فرمند شکلات یک سر پیچ ویولتا ( 1 کیلوگرم
)

فرمند شکلات یک سر پیچ ویولتا ( 1 کیلوگرم )

فرمند شکلات يک سر پيچ ويولتا ( 1 کيلوگرم )

40250

ناموجود

 فرمند آبنبات کومتا میوه ای ( 450 گرم )

فرمند آبنبات کومتا میوه ای ( 450 گرم )

فرمند آبنبات کومتا ميوه اي ( 450 گرم )

5175

ناموجود

 فرمند شکلات تلخ 60% گالاردو
( 330 گرم )

فرمند شکلات تلخ 60% گالاردو ( 330 گرم )

فرمند شکلات تلخ 60% گالاردو ( 330 گرم )

18000

ناموجود

 فرمند شکلات تلخ 83% گالاردو
( 330 گرم )

فرمند شکلات تلخ 83% گالاردو ( 330 گرم )

فرمند شکلات تلخ 83% گالاردو ( 330 گرم )

20000

ناموجود

 فرمند شکلات لوکس کادویی ویولتا

فرمند شکلات لوکس کادویی ویولتا

فرمند شکلات لوکس کادويي ويولتا

11500

ناموجود

 فرمند شکلات گالاردو شیری
( 330 گرم )

فرمند شکلات گالاردو شیری ( 330 گرم )

فرمند شکلات گالاردو شيري ( 330 گرم )

12500

ناموجود

 فرمند تابلت گالاردو تلخ ( 23 گرم )

فرمند تابلت گالاردو تلخ ( 23 گرم )

فرمند تابلت گالاردو تلخ ( 23 گرم )

1500

ناموجود

 فرمند آبنبات کومتا پینامو ( 450 گرم )

فرمند آبنبات کومتا پینامو ( 450 گرم )

فرمند آبنبات کومتا پينامو ( 450 گرم )

5750

ناموجود

 فرمند شکلات گالاردو شیری گرانول قهوه ( 330 گرم )

فرمند شکلات گالاردو شیری گرانول قهوه ( 330 گرم )

فرمند شکلات گالاردو شيري گرانول قهوه ( 330 گرم )

15000

ناموجود

 فرمند تافی و آبنبات میکس کومتا

فرمند تافی و آبنبات میکس کومتا

فرمند تافي و آبنبات ميکس کومتا

5750

ناموجود

 فرمند شکلات میکس کادویی طرح ونیز

فرمند شکلات میکس کادویی طرح ونیز

فرمند شکلات ميکس کادويي طرح ونيز

28750

ناموجود

 فرمند شکلات مخلوط پاکتی ( 200 گرم )

فرمند شکلات مخلوط پاکتی ( 200 گرم )

فرمند شکلات مخلوط پاکتي ( 200 گرم )

7820

ناموجود

 فرمند شکلات میکس ( 500 گرم )

فرمند شکلات میکس ( 500 گرم )

فرمند شکلات ميکس ( 500 گرم )

20700

ناموجود

 فرمند تابلت تلخ 60%
( 100 گرم )

فرمند تابلت تلخ 60% ( 100 گرم )

فرمند تابلت تلخ 60% ( 100 گرم )

5500

ناموجود

 فرمند تابلت گالاردو شیری
( 100 گرم )

فرمند تابلت گالاردو شیری ( 100 گرم )

فرمند تابلت گالاردو شيري ( 100 گرم )

5500

ناموجود

 فرمند شوکودراژه مغزدار فانتزی ( 75 گرم )

فرمند شوکودراژه مغزدار فانتزی ( 75 گرم )

فرمند شوکودراژه مغزدار فانتزي ( 75 گرم )

2400

ناموجود

 فرمند شوکو دراژه ( 370 گرم )

فرمند شوکو دراژه ( 370 گرم )

فرمند شوکو دراژه ( 370 گرم )

15000

ناموجود

 فرمند شوکو دراژه ( 75 گرم )

فرمند شوکو دراژه ( 75 گرم )

فرمند شوکو دراژه ( 75 گرم )

2400

ناموجود

 فرمند تخم مرغ جادویی

فرمند تخم مرغ جادویی

فرمند تخم مرغ جادويي

1500

ناموجود

 فرمند شوکو اسمارت استند بگ
( 100 گرم )

فرمند شوکو اسمارت استند بگ ( 100 گرم )

فرمند شوکو اسمارت استند بگ ( 100 گرم )

2500

ناموجود

 فرمند شوکو اسمارت لوله ای ( 20 گرم )

فرمند شوکو اسمارت لوله ای ( 20 گرم )

فرمند شوکو اسمارت لوله اي ( 20 گرم )

500

ناموجود

 فرمند تابلت گالاردو تلخ 83%
( 100 گرم )

فرمند تابلت گالاردو تلخ 83% ( 100 گرم )

فرمند تابلت گالاردو تلخ 83% ( 100 گرم )

6500

ناموجود

 دراژه تافی شیری رویتال
( 300 گرم )

دراژه تافی شیری رویتال ( 300 گرم )

دراژه تافي شيري رويتال ( 300 گرم )

3500

ناموجود

 دراژه تافی میلکی

دراژه تافی میلکی

دراژه تافي ميلکي

500

ناموجود

 دراژه شکلات میوه ای المان ( 300
گرم )

دراژه شکلات میوه ای المان ( 300 گرم )

دراژه شکلات ميوه اي المان ( 300 گرم )

3800

ناموجود

 دراژه تافی مغزدار میوه المان
( 650 گرم )

دراژه تافی مغزدار میوه المان ( 650 گرم )

دراژه تافي مغزدار ميوه المان ( 650 گرم )

8000

ناموجود

 دراژه تافی اینجاست گیلاس

دراژه تافی اینجاست گیلاس

دراژه تافي اينجاست گيلاس

3000

ناموجود

 دراژه تافی پاکتی روکش دار اینجاست
( 150 گرم )

دراژه تافی پاکتی روکش دار اینجاست ( 150 گرم )

دراژه تافي پاکتي روکش دار اينجاست ( 150 گرم )

3000

ناموجود

 دراژه تافی لوله ای اینجاست

دراژه تافی لوله ای اینجاست

دراژه تافي لوله اي اينجاست

1500

ناموجود

 دراژه تافی خامه توت فرنگی المان
( 300 گرم )

دراژه تافی خامه توت فرنگی المان ( 300 گرم )

دراژه تافي خامه توت فرنگي المان ( 300 گرم )

3800

ناموجود

 دراژه شکلات طلقی المان
( 400 گرم )

دراژه شکلات طلقی المان ( 400 گرم )

دراژه شکلات طلقي المان ( 400 گرم )

6095

ناموجود

 دراژه شکلات رویتال مخلوط ( 300 گرم )

دراژه شکلات رویتال مخلوط ( 300 گرم )

دراژه شکلات رويتال مخلوط ( 300 گرم )

3500

ناموجود

 دراژه تافی طلقی مقوایی المان

دراژه تافی طلقی مقوایی المان

دراژه تافي طلقی مقوايي المان

3300

ناموجود

 دراژه رویتال شیری طلقی ( 400 گرم )

دراژه رویتال شیری طلقی ( 400 گرم )

دراژه رويتال شيري طلقي ( 400 گرم )

6500

ناموجود

 قافلانکوه شوکو دراژه

قافلانکوه شوکو دراژه

قافلانکوه شوکو دراژه

11500

ناموجود

 قافلانکوه دراژه کاکائویی

قافلانکوه دراژه کاکائویی

قافلانکوه دراژه کاکائويي

5000

ناموجود

 قافلانکوه شکلات کادویی پاییز

قافلانکوه شکلات کادویی پاییز

قافلانکوه شکلات کادويي پاييز

18000

ناموجود

 قافلانکوه شکلات کادویی بهار

قافلانکوه شکلات کادویی بهار

قافلانکوه شکلات کادويي بهار

18000

ناموجود

 قافلانکوه اسمارت چتری ( 150
گرم )

قافلانکوه اسمارت چتری ( 150 گرم )

قافلانکوه اسمارت چتري ( 150 گرم )

1035

ناموجود

 قافلانکوه شکلات کادویی لاولی

قافلانکوه شکلات کادویی لاولی

قافلانکوه شکلات کادويي لاولي

14000

ناموجود

 قافلانکوه شکلات پاکتی تلخ
( 400 گرم )

قافلانکوه شکلات پاکتی تلخ ( 400 گرم )

قافلانکوه شکلات پاکتي تلخ ( 400 گرم )

11500

ناموجود

 قافلانکوه بنیس صندوقی

قافلانکوه بنیس صندوقی

قافلانکوه بنيس صندوقي

15000

ناموجود

 قافلانکوه اسمارت الماس

قافلانکوه اسمارت الماس

قافلانکوه اسمارت الماس

11000

ناموجود

 قافلانکوه کادویی مهرناز

قافلانکوه کادویی مهرناز

قافلانکوه کادويي مهرناز

6500

ناموجود

 قافلانکوه آریا قهوه ( 500 گرم )

قافلانکوه آریا قهوه ( 500 گرم )

قافلانکوه آريا قهوه ( 500 گرم )

17250

ناموجود

 قافلانکوه آریا تلخ ( 500 گرم )

قافلانکوه آریا تلخ ( 500 گرم )

قافلانکوه آريا تلخ ( 500 گرم )

18400

ناموجود

 قافلانکوه شکلات کادویی جاسمین

قافلانکوه شکلات کادویی جاسمین

قافلانکوه شکلات کادويي جاسمين

14000

ناموجود

 قافلانکوه شکلات کوئین میکس

قافلانکوه شکلات کوئین میکس

قافلانکوه شکلات کوئين ميکس

25875

ناموجود

 پارمیدا شکلات تابلت کاکائو ( 450 گرم )

پارمیدا شکلات تابلت کاکائو ( 450 گرم )

پارميدا شکلات تابلت کاکائو ( 450 گرم )

9200

ناموجود

 پارمیدا شکلات تابلت سفید ( 450 گرم )

پارمیدا شکلات تابلت سفید ( 450 گرم )

پارميدا شکلات تابلت سفيد ( 450 گرم )

8000

ناموجود

 پارمیدا شکلات شیری ( 330 گرم )

پارمیدا شکلات شیری ( 330 گرم )

پارميدا شکلات شيري ( 330 گرم )

12650

ناموجود

 پارمیدا شکلات میکس ( 350 گرم )

پارمیدا شکلات میکس ( 350 گرم )

پارميدا شکلات ميکس ( 350 گرم )

15800

ناموجود

 پارمیدا شکلات خالص ( 350 گرم )

پارمیدا شکلات خالص ( 350 گرم )

پارميدا شکلات خالص ( 350 گرم )

12650

ناموجود

 پارمیدا شکلات قهوه ( 350 گرم )

پارمیدا شکلات قهوه ( 350 گرم )

پارميدا شکلات قهوه ( 350 گرم )

12650

ناموجود

 پارمیدا شکلات کادویی سایز بزرگ سایرو

پارمیدا شکلات کادویی سایز بزرگ سایرو

پارمیدا شکلات کادويي سايز بزرگ سايرو

15000

ناموجود

 پارمیدا شکلات کادویی سایز کوچک سایرو

پارمیدا شکلات کادویی سایز کوچک سایرو

پارمیدا شکلات کادويي سايز کوچک سايرو

13800

ناموجود

 پارمیدا شکلات سنگی کریستال
( 400 گرم )

پارمیدا شکلات سنگی کریستال ( 400 گرم )

پارميدا شکلات سنگي کريستال ( 400 گرم )

13225

ناموجود

 پارمیدا شکلات سنگی ( 400 گرم )

پارمیدا شکلات سنگی ( 400 گرم )

پارميدا شکلات سنگي ( 400 گرم )

10925

ناموجود

 باراکا شکلات عروسکی کریستال

باراکا شکلات عروسکی کریستال

باراکا شکلات عروسکي کريستال

12000

ناموجود

 باراکا شکلات دو سر پیچ طلایی

باراکا شکلات دو سر پیچ طلایی

باراکا شکلات دوسر پيچ طلايي

13225

ناموجود

 باراکا شکلات دو سر پیچ تلخ ایران

باراکا شکلات دو سر پیچ تلخ ایران

باراکا شکلات دوسر پيچ تلخ ايران

19320

ناموجود

 باراکا شکو بار طلایی ( 550 گرم )

باراکا شکو بار طلایی ( 550 گرم )

باراکا شکوبار طلايي ( 550 گرم )

11500

ناموجود

 باراکا شوکو فینگر طلایی ( 300 گرم )

باراکا شوکو فینگر طلایی ( 300 گرم )

باراکا شوکو فينگر طلايي ( 300 گرم )

10120

ناموجود

 باراکا شکلات دو سر پیچ شیری پاکتی ( 450 گرم )

باراکا شکلات دو سر پیچ شیری پاکتی ( 450 گرم )

باراکا شکلات دوسر پيچ شيري پاکتي ( 450 گرم )

8500

ناموجود

 باراکا شکلات دو سر پیچ تلخ پاکتی ( 450 گرم )

باراکا شکلات دو سر پیچ تلخ پاکتی ( 450 گرم )

باراکا شکلات دوسر پيچ تلخ پاکتي ( 450 گرم )

12650

ناموجود

 باراکا شکو بار نارگیل پاکتی ( 500 گرم )

باراکا شکو بار نارگیل پاکتی ( 500 گرم )

باراکا شکوبار نارگيل پاکتي ( 500 گرم )

8500

ناموجود

 باراکا شکو بار مغزدار پاکتی ( 500 گرم )

باراکا شکو بار مغزدار پاکتی ( 500 گرم )

باراکا شکوبار مغزدار پاکتي ( 500 گرم )

8000

ناموجود

 باراکا شکلات کادویی دانه دار طلایی

باراکا شکلات کادویی دانه دار طلایی

باراکا شکلات کادويي دانه دار طلايي

25300

ناموجود

 باراکا شکلات تلخ 65% شیراز

باراکا شکلات تلخ 65% شیراز

باراکا شکلات تلخ 65% شيراز

19500

ناموجود

 باراکا شکلات کادویی پیکسل

باراکا شکلات کادویی پیکسل

باراکا شکلات کادويي پيکسل

24150

ناموجود

 باراکا شکلات مغزدار دارکوب
( 45 گرم )

باراکا شکلات مغزدار دارکوب ( 45 گرم )

باراکا شکلات مغزدار دارکوب ( 45 گرم )

1000

ناموجود

 باراکا شکلات کادویی طرح شکوفه

باراکا شکلات کادویی طرح شکوفه

باراکا شکلات کادويي طرح شکوفه

17250

ناموجود

 باراکا تافی کادویی طرح الناز ( 350 گرم )

باراکا تافی کادویی طرح الناز ( 350 گرم )

باراکا تافي کادويي طرح الناز ( 350 گرم )

8500

ناموجود

 باراکا اسمارتیز کریستال ( 300 گرم )

باراکا اسمارتیز کریستال ( 300 گرم )

باراکا اسمارتيز کريستال ( 300 گرم )

9200

ناموجود

 باراکا تافی کادویی طرح الکساندر ( 200 گرم )

باراکا تافی کادویی طرح الکساندر ( 200 گرم )

باراکا تافي کادويي طرح الکساندر ( 200 گرم )

8050

ناموجود

 مرداس شکلات قایقی کریستال ( 500 گرم )

مرداس شکلات قایقی کریستال ( 500 گرم )

مرداس شکلات قايقي کريستال ( 500 گرم )

26450

ناموجود

 مرداس شکلات پذیرایی کریستال

مرداس شکلات پذیرایی کریستال

مرداس شکلات پذيرايي کريستال

13800

ناموجود

 مرداس بیوتی باکس 70%

مرداس بیوتی باکس 70%

مرداس بيوتي باکس 70%

19550

ناموجود

 مرداس شکلات مخلوط ( 250 گرم )

مرداس شکلات مخلوط ( 250 گرم )

مرداس شکلات مخلوط ( 250 گرم )

11500

ناموجود

 مرداس شکلات مشکی دارک ( 250 گرم )

مرداس شکلات مشکی دارک ( 250 گرم )

مرداس شکلات مشکي دارک ( 250 گرم )

18000

ناموجود

 مرداس شکلات جرقه ای ( 250 گرم )

مرداس شکلات جرقه ای ( 250 گرم )

مرداس شکلات جرقه ای ( 250 گرم )

13200

ناموجود

 مرداس شکلات دارک طلایی ( 250 گرم )

مرداس شکلات دارک طلایی ( 250 گرم )

مرداس شکلات دارک طلايي ( 250 گرم )

10000

ناموجود

 مرداس شکلات تلخ ( 450 گرم )

مرداس شکلات تلخ ( 450 گرم )

مرداس شکلات تلخ ( 450 گرم )

24150

ناموجود

 مرداس بیوتی باکس میکس کریستال

مرداس بیوتی باکس میکس کریستال

مرداس بيوتي باکس ميکس کريستال

20000

ناموجود

 مرداس شکلات جرقه ای سیب کریستال

مرداس شکلات جرقه ای سیب کریستال

مرداس شکلات جرقه اي سيب کريستال

19000

ناموجود

 مرداس شکلات جرقه ای توت فرنگی کریستال

مرداس شکلات جرقه ای توت فرنگی کریستال

مرداس شکلات جرقه اي توت فرنگي کريستال

19000

ناموجود

 شیرین عسل شکلات مغزدار هیس سفید

شیرین عسل شکلات مغزدار هیس سفید

شيرين عسل شکلات مغزدار هيس سفيد

1000

ناموجود

 شیرین عسل شکلات هیس ( 20 گرم )

شیرین عسل شکلات هیس ( 20 گرم )

شيرين عسل شکلات هيس ( 20 گرم )

575

ناموجود

 شیرین عسل شکلات شیری با مغز کارامل دریم ( 48 گرم )

شیرین عسل شکلات شیری با مغز کارامل دریم ( 48 گرم )

شيرين عسل شکلات شيري با مغز کارامل دريم ( 48 گرم )

1150

ناموجود

 شیرین عسل شکلات شیری با مغز کارامل

شیرین عسل شکلات شیری با مغز کارامل

شيرين عسل شکلات شيري با مغز کارامل

575

ناموجود

 شیرین عسل شکلات مغزدار جعبه 3 گوش مون لایت

شیرین عسل شکلات مغزدار جعبه 3 گوش مون لایت

شيرين عسل شکلات مغزدار جعبه 3 گوش مون لايت

11500

ناموجود

 شیرین عسل شکلات نارگیلی ( 44 گرم )

شیرین عسل شکلات نارگیلی ( 44 گرم )

شيرين عسل شکلات نارگيلي ( 44 گرم )

575

ناموجود

 شیرین عسل شکلات مخلوط رومینی قلب فلزی
( 400 گرم )

شیرین عسل شکلات مخلوط رومینی قلب فلزی ( 400 گرم )

شيرين عسل شکلات مخلوط روميني قلب فلزي ( 400 گرم )

17250

ناموجود

 شیرین عسل شکلات مخلوط مون لایت فلزی ( 350 گرم )

شیرین عسل شکلات مخلوط مون لایت فلزی ( 350 گرم )

شيرين عسل شکلات مخلوط مون لايت فلزي ( 350 گرم )

17250

ناموجود

 شیرین عسل شکلات نانی ( 40 گرم )

شیرین عسل شکلات نانی ( 40 گرم )

شيرين عسل شکلات ناني ( 40 گرم )

230

ناموجود

 شیرین عسل شکلات مینی نانی

شیرین عسل شکلات مینی نانی

شيرين عسل شکلات ميني ناني

150

ناموجود

 شیرین عسل شکلات نارگیلی اسپارک

شیرین عسل شکلات نارگیلی اسپارک

شيرين عسل شکلات نارگيلي اسپارک

345

ناموجود

 شیرین عسل شکلات نارگیلی اسپارک ( 500
گرم )

شیرین عسل شکلات نارگیلی اسپارک ( 500 گرم )

شيرين عسل شکلات نارگيلي اسپارک ( 500 گرم )

9200

ناموجود

 شیرین عسل نانی ( 45 گرم )

شیرین عسل نانی ( 45 گرم )

شیرین عسل ناني ( 45 گرم )

500

ناموجود

 شیرین عسل تخم مرغ شانسی ( 20 گرم )

شیرین عسل تخم مرغ شانسی ( 20 گرم )

شیرین عسل تخم مرغ شانسي ( 20 گرم )

1500

ناموجود

 شیرین عسل شکلات مغزدار فندقی فینگر ( 25 گرم )

شیرین عسل شکلات مغزدار فندقی فینگر ( 25 گرم )

شيرين عسل شکلات مغزدار فندقي فينگر ( 25 گرم )

805

ناموجود

 شیرین عسل مینی میکس شکلات مخلوط جعبه ( 100 عدد
)

شیرین عسل مینی میکس شکلات مخلوط جعبه ( 100 عدد )

شیرین عسل ميني ميکس شکلات مخلوط جعبه ( 100 عدد )

11500

ناموجود

 شیرین عسل اسمارت شکلات شیری مغزدار

شیرین عسل اسمارت شکلات شیری مغزدار

شیرین عسل اسمارت شکلات شيري مغزدار

230

ناموجود

 شیرین عسل دریم اسمارت شکلات بیتر 52%

شیرین عسل دریم اسمارت شکلات بیتر 52%

شیرین عسل دريم اسمارت شکلات بيتر 52%

230

ناموجود

 شیرین عسل دریم اسمارت شکلات مغزدار بیتر

شیرین عسل دریم اسمارت شکلات مغزدار بیتر

شیرین عسل دريم اسمارت شکلات مغزدار بيتر

230

ناموجود

 شیرین عسل شکلات مغزدار بادام ( 45 گرم )

شیرین عسل شکلات مغزدار بادام ( 45 گرم )

شيرين عسل شکلات مغزدار بادام ( 45 گرم )

575

ناموجود

 شیرین عسل کارنیوال آبنبات مینی بیضی ( 400
گرم )

شیرین عسل کارنیوال آبنبات مینی بیضی ( 400 گرم )

شیرین عسل کارنيوال آبنبات ميني بيضي ( 400 گرم )

4000

ناموجود

 شیرین عسل تافی میوه ای تویستی ( 110 گرم )

شیرین عسل تافی میوه ای تویستی ( 110 گرم )

شيرين عسل تافي ميوه اي تويستي ( 110 گرم )

1150

ناموجود

 شیرین عسل تافی میوه ای دورنگ توییستی ( 220 گرم )

شیرین عسل تافی میوه ای دورنگ توییستی ( 220 گرم )

شيرين عسل تافي ميوه اي دورنگ توييستي ( 220 گرم )

2300

ناموجود

 شیرین عسل تافی کره ای شکلاتی دورنگ

شیرین عسل تافی کره ای شکلاتی دورنگ

شيرين عسل تافي کره اي شکلاتي دورنگ

1150

ناموجود

 شیرین عسل تافی کره ای شکلاتی دورنگ ( 220 گرم )

شیرین عسل تافی کره ای شکلاتی دورنگ ( 220 گرم )

شيرين عسل تافي کره اي شکلاتي دورنگ ( 220 گرم )

2300

ناموجود

 شیرین عسل تافی ساده ماستیک ( 110 گرم )

شیرین عسل تافی ساده ماستیک ( 110 گرم )

شيرين عسل تافي ساده ماستيک ( 110 گرم )

1150

ناموجود

 شیرین عسل تافی شیری ( 500
گرم )

شیرین عسل تافی شیری ( 500 گرم )

شيرين عسل تافي شيري ( 500 گرم )

4600

ناموجود

 شیرین عسل تافی کاکائو ( 500 گرم )

شیرین عسل تافی کاکائو ( 500 گرم )

شيرين عسل تافي کاکائو ( 500 گرم )

4600

ناموجود

 شیرین عسل تافی میوه ای مخلوط ( 500 گرم )

شیرین عسل تافی میوه ای مخلوط ( 500 گرم )

شيرين عسل تافي ميوه اي مخلوط ( 500 گرم )

4600

ناموجود

 شیرین عسل آبنبات کارنیوال (  125
گرم )

شیرین عسل آبنبات کارنیوال ( 125 گرم )

شيرين عسل آبنبات کارنيوال ( 125 گرم )

1150

ناموجود

 شیرین عسل آبنبات دو سر پرس مغزدار

شیرین عسل آبنبات دو سر پرس مغزدار

شيرين عسل آبنبات دو سر پرس مغزدار

1150

ناموجود

 شیرین عسل آبنبات شیری

شیرین عسل آبنبات شیری

شيرين عسل آبنبات شيري

1000

ناموجود

 شیرین عسل آبنبات مغزدار شیری

شیرین عسل آبنبات مغزدار شیری

شيرين عسل آبنبات مغزدار شيري

1150

ناموجود

 شیرین عسل آبنبات شیری قهوه ( 110
گرم )

شیرین عسل آبنبات شیری قهوه ( 110 گرم )

شيرين عسل آبنبات شيري قهوه ( 110 گرم )

1150

ناموجود

 شیرین عسل تافی مغزدار کره ای کریستال رورو قهوه

شیرین عسل تافی مغزدار کره ای کریستال رورو قهوه

شيرين عسل تافي مغزدار کره اي کريستال رورو قهوه

5000

ناموجود

 شیرین عسل تافی مغزدار کریستال بیتر ( 370 گرم )

شیرین عسل تافی مغزدار کریستال بیتر ( 370 گرم )

شيرين عسل تافي مغزدار کريستال بيتر ( 370 گرم )

5000

ناموجود

 شیرین عسل تافی مغزدار کره ای رورو فندق
( 370 گرم )

شیرین عسل تافی مغزدار کره ای رورو فندق ( 370 گرم )

شيرين عسل تافي مغزدار کره اي رورو فندق ( 370 گرم )

5750

ناموجود

 شیرین عسل تافی مغزدار با کرم کره ای رورو
( 220 گرم )

شیرین عسل تافی مغزدار با کرم کره ای رورو ( 220 گرم )

شیرین عسل تافي مغزدار با کرم کره اي رورو ( 220 گرم )

1000

ناموجود

 شیرین عسل تافی مغزدار کره ای با قهوه

شیرین عسل تافی مغزدار کره ای با قهوه

شيرين عسل تافي مغزدار کره اي با قهوه

1150

ناموجود

 شیرین عسل تافی کره ای نعناعي

شیرین عسل تافی کره ای نعناعي

شيرين عسل تافي کره اي نعناعي

1150

ناموجود

 شیرین عسل تافی مغزدار کره ای با کرم نعناع رورو
( 370 گرم )

شیرین عسل تافی مغزدار کره ای با کرم نعناع رورو ( 370 گرم )

شيرين عسل تافي مغزدار کره اي با کرم نعناع رورو ( 370 گرم )

5750

ناموجود

 شیرین عسل تافی مغزدار کره ای فندق ( 220 گرم )

شیرین عسل تافی مغزدار کره ای فندق ( 220 گرم )

شيرين عسل تافي مغزدار کره اي فندق ( 220 گرم )

2300

ناموجود

 شیرین عسل تافی مغزدار کره با کرم قهوه ( 220
گرم )

شیرین عسل تافی مغزدار کره با کرم قهوه ( 220 گرم )

شيرين عسل تافي مغزدار کره با کرم قهوه ( 220 گرم )

2300

ناموجود

 شیرین عسل تافی مغزدار نارگیل رورو ( 220 گرم )

شیرین عسل تافی مغزدار نارگیل رورو ( 220 گرم )

شيرين عسل تافي مغزدار نارگيل رورو ( 220 گرم )

2300

ناموجود

 شیرین عسل تافی خامه ای مغزدار میوه ( 220 گرم )

شیرین عسل تافی خامه ای مغزدار میوه ( 220 گرم )

شيرين عسل تافي خامه اي مغزدار ميوه ( 220 گرم )

2300

ناموجود

 شیرین عسل تافی کاراملی ( 110 گرم )

شیرین عسل تافی کاراملی ( 110 گرم )

شيرين عسل تافي کاراملي ( 110 گرم )

1150

ناموجود

 شیرین عسل تافی شیری مغزدار فستیوال ( 220 گرم )

شیرین عسل تافی شیری مغزدار فستیوال ( 220 گرم )

شيرين عسل تافي شيري مغزدار فستيوال ( 220 گرم )

2300

ناموجود

 شیرین عسل تافی خامه ای با مغز میوه فستیوال ( 110 گرم )

شیرین عسل تافی خامه ای با مغز میوه فستیوال ( 110 گرم )

شیرین عسل تافي خامه اي با مغز ميوه فستیوال ( 110 گرم )

1150

ناموجود

 شیرین عسل تافی مغزدار ماستیک

شیرین عسل تافی مغزدار ماستیک

شيرين عسل تافي مغزدار ماستيک

1000

ناموجود

 شیرین عسل تافی مغزدار نعناع ( 220
گرم )

شیرین عسل تافی مغزدار نعناع ( 220 گرم )

شيرين عسل تافي مغزدار نعناع ( 220 گرم )

2000

ناموجود

 شیرین عسل شکلات مغزدار نوقای نارگیلی نانی

شیرین عسل شکلات مغزدار نوقای نارگیلی نانی

شيرين عسل شکلات مغزدار نوقاي نارگيلي ناني

230

ناموجود

 شیرین عسل نانی پک شکلات مغزدار ( 24 عدد )

شیرین عسل نانی پک شکلات مغزدار ( 24 عدد )

شیرین عسل ناني پک شکلات مغزدار ( 24 عدد )

13800

ناموجود

 شیرین عسل شکلات شیری یک سر پیچ رومانی ( 330 گرم )

شیرین عسل شکلات شیری یک سر پیچ رومانی ( 330 گرم )

شيرين عسل شکلات شيري يک سر پيچ روماني ( 330 گرم )

19550

ناموجود

 شیرین عسل شکلات مغزدار مخلوط فندقی ( 460 گرم )

شیرین عسل شکلات مغزدار مخلوط فندقی ( 460 گرم )

شيرين عسل شکلات مغزدار مخلوط فندقي ( 460 گرم )

23000

ناموجود

 شيرين عسل شکلات مغزدار مخلوط فندقي چوبي ( 460 گرم )

شيرين عسل شکلات مغزدار مخلوط فندقي چوبي ( 460 گرم )

شيرين عسل شکلات مغزدار مخلوط فندقي چوبي ( 460 گرم )

28750

ناموجود

 شیرین عسل شکلات رمانتیک مغزدار فندقی ( 330 گرم )

شیرین عسل شکلات رمانتیک مغزدار فندقی ( 330 گرم )

شيرين عسل شکلات رمانتيک مغزدار فندقي ( 330 گرم )

18400

ناموجود

 شیرین عسل شکلات توپی مغزدار فندق پلنتی
( 300 گرم )

شیرین عسل شکلات توپی مغزدار فندق پلنتی ( 300 گرم )

شيرين عسل شکلات توپي مغزدار فندق پلنتي ( 300 گرم )

17250

ناموجود

 شیرین عسل شکلات مغزدار سفید

شیرین عسل شکلات مغزدار سفید

شيرين عسل شکلات مغزدار سفيد

4600

ناموجود

 شیرین عسل شکلات مغزدار بیتر 72%

شیرین عسل شکلات مغزدار بیتر 72%

شيرين عسل شکلات مغزدار بيتر 72%

4600

ناموجود

 شیرین عسل شکلات مغزدار ماست توت فرنگی ( 100 گرم )

شیرین عسل شکلات مغزدار ماست توت فرنگی ( 100 گرم )

شيرين عسل شکلات مغزدار ماست توت فرنگي ( 100 گرم )

4600

ناموجود

 شیرین عسل دریم اسمارت شکلات مغزدار بیتر 82% 
( 100 گرم )

شیرین عسل دریم اسمارت شکلات مغزدار بیتر 82% ( 100 گرم )

شیرین عسل دريم اسمارت شکلات مغزدار بيتر 82%  ( 100 گرم )

5000

ناموجود

 شیرین عسل دریم اسمارت شکلات مغزدار فندق و کشمش

شیرین عسل دریم اسمارت شکلات مغزدار فندق و کشمش

شیرین عسل دريم اسمارت شکلات مغزدار فندق و کشمش

2300

ناموجود

 شیرین عسل آپولو آبنبات چوبی مغز آدامس

شیرین عسل آپولو آبنبات چوبی مغز آدامس

شیرین عسل آپولو آبنبات چوبي مغز آدامس

230

ناموجود

 شیرین عسل آبنبات کارنیوال توت فرنگی

شیرین عسل آبنبات کارنیوال توت فرنگی

شيرين عسل آبنبات کارنيوال توت فرنگي

1000

ناموجود

 شونیز تافی مغزدار کریستال ( 400 گرم )

شونیز تافی مغزدار کریستال ( 400 گرم )

شونيز تافي مغزدار کريستال ( 400 گرم )

7000

ناموجود

 شیرین عسل شکلات شیری پنجره دار ملونه

شیرین عسل شکلات شیری پنجره دار ملونه

شیرین عسل شکلات شيري پنجره دار ملونه

32000

ناموجود

 شونیز شکلات ملیکا میکس پنجره دار

شونیز شکلات ملیکا میکس پنجره دار

شونيز شکلات مليکا ميکس پنجره دار

40250

ناموجود

 شونیز شکلات میکس ( 1000 گرم )

شونیز شکلات میکس ( 1000 گرم )

شونيز شکلات ميکس ( 1000 گرم )

30000

ناموجود

 شونیز شکلات مربع پنجره دار

شونیز شکلات مربع پنجره دار

شونيز شکلات مربع پنجره دار

13800

ناموجود

 شونیز شکلات کادویی ملیکا

شونیز شکلات کادویی ملیکا

شونيز شکلات کادويي مليکا

11500

ناموجود

 شونیز شکلات شیری آندیس ( 1 کیلوگرم )

شونیز شکلات شیری آندیس ( 1 کیلوگرم )

شونيز شکلات شيري آنديس ( 1 کیلوگرم )

32000

ناموجود

 شونیز تافی مغزدار پاکتی

شونیز تافی مغزدار پاکتی

شونيز تافي مغزدار پاکتي

5000

ناموجود

 شونیز شکلات پذیرائی کریستال ( 500
گرم )

شونیز شکلات پذیرائی کریستال ( 500 گرم )

شونيز شکلات پذيرائي کريستال ( 500 گرم )

16000

ناموجود

 شونیز شکلات مدادی کریستال ( 300 گرم )

شونیز شکلات مدادی کریستال ( 300 گرم )

شونيز شکلات مدادي کريستال ( 300 گرم )

12000

ناموجود

 شونیز کارولین مغزدار قهوه کریستال ( 400
گرم )

شونیز کارولین مغزدار قهوه کریستال ( 400 گرم )

شونيز کارولين مغزدار قهوه کريستال ( 400 گرم )

6000

ناموجود

 شونیز آندیس شکلات تلخ 78% فندقی ( 1 کیلوگرم )

شونیز آندیس شکلات تلخ 78% فندقی ( 1 کیلوگرم )

شونیز آنديس شکلات تلخ 78% فندقي ( 1 کيلوگرم )

40250

ناموجود

 شونیز شکلات شیری کادویی هودی

شونیز شکلات شیری کادویی هودی

شونیز شکلات شيري کادويي هودي

11500

ناموجود

 شونیز بایکیت نارگیل بزرگ جعبه ( 24 عدد )

شونیز بایکیت نارگیل بزرگ جعبه ( 24 عدد )

شونيز بايکيت نارگيل بزرگ جعبه ( 24 عدد )

12000

ناموجود

 شونیز توفیس تافی مغزدار ( 1 کیلوگرم )

شونیز توفیس تافی مغزدار ( 1 کیلوگرم )

شونیز توفيس تافي مغزدار ( 1 کيلوگرم )

14000

ناموجود